5ο FITCE Technology Forum

Το Ελληνικό Τμήμα της FITCE Europe, της Ομοσπονδίας Τηλεπικοινωνιακών Μηχανικών & Μηχανικών Πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διοργανώνει το 5ο FITCE Technology Forum, την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 (10:00 π.μ.) στις εγκαταστάσεις της OTE Academy στο Μαρούσι Αθήνας, με θέμα:

“Technologies and Services for the Digital Transformation of Companies and Public Sector”

Η εκδήλωση θα είναι υβριδική και θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία και τήρηση των μέτρων προστασίας της υγείας για συμμετέχοντες που διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης για COVID-19, με ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση για το σύνολο των ενδιαφερόμενων.

Παρακαλούμε για την αρτιότερη διοργάνωση της εκδήλωσης λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν να πραγματοποιήσετε το συντομότερο δυνατόν την εγγραφή σας στην παρακάτω διεύθυνση:

https://bookingtool.oteacademy.gr/fitce

Στη συνέχεια θα λάβετε απαντητικό e-mail με το σύνδεσμο και της διαδικτυακής μετάδοσης της εκδήλωσης.

Ιστότοπος εκδήλωσης

https://www.fitce.gr/5o-fitce-technology-forum/

Δείτε εδώ το πρόγραμμα.

 

5ο FITCE Technology Forum (17/12/2021, Athens, Greece)

The Hellenic Branch of FITCE, of the Federation of Telecommunication Engineers & Informatics Engineers of the European Union, organizes the 5th FITCE Technology Forum, on Friday, December 17, 2021 at OTE Academy in Maroussi, Athens, with the title:

“Technologies and Services for the Digital Transformation of Companies and Public Sector”

The event will be hybrid and will take place with physical presence and observance of health protection measures for participants who have a certificate of vaccination or disease for COVID-19 with simultaneous online transmission for all interested parties.

For the best organization of the event, due to the special conditions that prevail, please register as soon as possible at the following address:

https://bookingtool.oteacademy.gr/fitce

You will then receive a reply e-mail with the link the webcast of the event.

Event site:

https://www.fitce.gr/5-fitce-technology-forum/

Click HERE for the program.