Αυτή τη χρονιά του 2021, γιορτάζουμε τα 40 χρόνια από την ίδρυση του παραρτήματος της FITCE EUROPE στην χώρα μας.

Η FITCE είναι η Ομοσπονδία Τηλεπικοινωνιακών Μηχανικών, Μηχανικών Πληροφορικής και λοιπών Επιστημόνων που ασχολούνται με Τηλεπικοινωνίες.

Το Ελληνικό τμήμα έχει διοργανώσει αυτά τα χρόνια με επιτυχία πλήθος Συνεδρίων και Ημερίδων, τόσο στην Αθήνα, όσο και σε Θεσσαλονίκη , Πάτρα, Ηράκλειο, με καταξιωμένους ομιλητές, μέλη Ανεξαρτήτων Αρχών, στελέχη εταιρειών και καθηγητές Πανεπιστημίων.

Έχει συμμετάσχει σε όλα τα ετήσια Πανευρωπαϊκά Συνέδρια με άξιους ομιλητές, έχοντας διοργανώσει κι εδώ μερικά.

Επίσης έχουν εκλεγεί δύο φορές μέλη του ως Πρόεδροι της FITCE EUROPE.

Με αφορμή αυτού του μηνύματος, καλώ όλους τους επιστήμονες τους σχετικούς με τα θέματα των Τηλεπικοινωνίων και της Πληροφορικής, να δραστηριοποιηθούν στο Ελληνικό τμήμα της FITCE, προσφέροντας στη Χώρα και στον εαυτό τους, τα αναμενόμενα οφέλη.

(Για περισσότερες πληροφορίες στο www.fitce.gr).