Δείτε το Δελτίου Τύπου για την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε, εδώ.

 

Το Ελληνικό Τμήμα της FITCE διοργανώνει την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019, παγκόσμια
ημέρα των τηλεπικοινωνιών, Ημερίδα με τίτλο “Technologies and Infrastructures for
optimizing the performance of networks in the ICT sector”, στο Συνεδριακό Κέντρο της
Πανεπιστημιούπολης της Πάτρας.
Η εκδήλωση συνιστά γεγονός μείζονος σημασίας για την πόλη της Πάτρας και
συγκεντρώνει το ενεργό ενδιαφέρον πολλών δραστηριοποιούμενων φορέων, μελών
της ακαδημαϊκής κοινότητας και εργαζόμενων του Ομίλου ΟΤΕ, επιδιώκοντας να
καλύψει τις σύγχρονες τεχνολογικές και εμπορικές προκλήσεις, που αντιμετωπίζει η
Ευρωπαϊκή αγορά στον ευρύτερο τομέα των ΤΠΕ.
Ομιλητές θα είναι διακεκριμένοι Καθηγητές Πανεπιστημίου, Ερευνητές Ινστιτούτων,
εκπρόσωποι ρυθμιστικών αρχών και υψηλόβαθμα Στελέχη εταιριών υψηλής Τεχνολογίας
που θα αναλύσουν θέματα αιχμής και σύγχρονες τάσεις της αγοράς του χώρου της
Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.

Δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας εδώ και τις παρουσιάσεις εδώ.

Δείτε τις φωτογραφίες από την εκδήλωση εδώ.