Το Ελληνικό τμήμα της FITCE–Europe χαιρετίζει την Παγκόσμια Ημέρα των Τηλεπικοινωνιών στις 17 Μαΐου. Η ραγδαία εξέλιξη των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής παγκοσμίως, δημιουργεί ευρύτερες προοπτικές ανάπτυξης των Κρατών και βελτίωσης της ζωής των ανθρώπων. Αρκεί ν’ ακολουθήσουν και άλλες σχετικές επιστήμες με την ίδια ταχύτητα ( Διοικητικές, Νομικές, Εκπαιδευτικές …).

Στα πλαίσια αυτών των εξελίξεων και προβληματισμών, διοργανώνουμε τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα το 62ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της FITCE Europe.

Περισσότερα για το περιεχόμενό του στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου

https://www.fitce.gr/62nd-fitce-international-congress/