Εξαιρετικά ενδιαφέρον σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη – 13 έως 15 Δεκεμβρίου 2018

“Σχεδίαση κεραιών για αναδυόμενες ασύρματες τεχνολογίες: 5G, IoT, RFID, WLAN, WBAN”

Το σεμινάριο αυτό αποσκοπεί στη διερεύνηση των τεχνολογικών τάσεων και προκλήσεων που αφορούν τη σχεδίαση κεραιών για αναδυόμενες τεχνολογίες. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί μια εισαγωγική ενότητα στις τεχνολογίες μηχανικής μάθησης (ML). Στις τεχνολογίες – κλειδιά της τρέχουσας αλλά και της μελλοντικής Κοινωνίας της Πληροφορίας συγκαταλέγονται τα δίκτυα 5ης γενιάς (5G) των κινητών επικοινωνιών και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT). Επιπρόσθετα, νέες τεχνολογίες ασύρματης δικτύωσης, όπως το IEEE 802.11ah και το IEEE 802.11ad, έχουν πλέον προτυποποιηθεί. Στις μέρες μας, η μηχανική μάθηση (ML) και η τεχνητή νοημοσύνη (AI) παρέχουν μια σειρά από αποδοτικές λύσεις σε εφαρμογές μηχανικής και επιστήμης. Ακόμη, η ταυτοποίηση μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID) και τα ασύρματα δίκτυα που βρίσκουν εφαρμογή στο ανθρώπινο σώμα (WBAN) παίζουν σημαντικό ρόλο σε έναν σύγχρονο συνδεδεμένο κόσμο. Η σύνθεση και σχεδίαση κεραιών γι’ αυτές τις αναδυόμενες τεχνολογίες είναι μια πρόκληση. Οι ερευνητικές περιοχές του ηλεκτρομαγνητισμού (EM) και των κεραιών επωφελούνται με ποικίλους τρόπους από την εφαρμογή σε αυτές της μηχανικής μάθησης, βαθιάς μάθησης (deep learning) και τεχνητής νοημοσύνης. Αρκετές εφαρμογές μηχανικής μάθησης στη σχεδίαση κεραιών και τη διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάνσεων υπάρχουν ήδη. Σ’ αυτό το σεμινάριο, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στις παραπάνω ερευνητικές περιοχές.

Περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://emf.physics.auth.gr/antenna-design-school-2018/