Δείτε τις συνεντεύξεις του Προέδρου, κ. Κωσταντίνου Σιδηρόπουλου, και του κ. Γεώργου Αγαπίου, του ελληνικού τμήματος της Fitce.