Το Διοικητικό Συμβούλιο της FITCE Ευρώπης κατά την υπ. αριθμ. 263 συνεδρίασή του αποφάσισε την βράβευση νέων επιστημόνων/φοιτητών του χώρου της Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την συμμετοχή τους στο εκάστοτε ετήσιο συνέδριο της Ένωσης.

Η εν λόγω διάκριση θεσπίσθηκε από την FITCE EUROPE με σκοπό την προσέλκυση φοιτητών/ νέων επιστημόνων στους κόλπους της FITCE, προκειμένου με την ενεργή συμμετοχή και ενασχόλησή τους στις διεργασίες της Ένωσης να συμβάλλουν στην πρόοδο και εξέλιξη των τεχνολογιών Πληροφορικής/Τηλεπικοινωνιών (ICT) στην Ευρώπη.

Η εν λόγω διάκριση συνοδεύεται από χρηματικό βραβείο ύψους € 500 και μπορεί ν’ αφορά έως δύο συμμετοχές ανά χώρα το χρόνο, ανάλογα τον προϋπολογισμό της.