Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Συνεδρίου (3rd Technology Forum) που διοργάνωσε το Ελληνικό Τμήμα της FITCE (www.fitce.gr), της Ομοσπονδίας Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής της Ευρώπης (www.fitce.eu) στις 12 Δεκεμβρίου 2019, στο συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Mediterranean Palace στη Θεσσαλονίκη, με θέμα:

 Innovative Services and Technologies in the ICT sector

Οι ομιλητές της εκδήλωσης προέρχονταν από τον ακαδημαϊκό χώρο, ερευνητικά ιδρύματα, και από στελέχη εταιρειών Σταθερής και Κινητής τηλεφωνίας καθώς και υψηλής τεχνολογίας.

Παρουσιάστηκαν οι τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και τα επιτεύγματα στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθώς και οι σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις που διαφαίνονται στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται. Καλύφθηκαν θέματα που αφορούν στην εξέλιξη των ενσύρματων και ασύρματων δικτύων και της αρχιτεκτονικής τους με την έλευση του 5G, αλλά και στις νέες εφαρμογές που θα αναπτυχθούν στους κλάδους του Internet of Things (IoT), των smart cities, των smart homes, της έξυπνης  γεωργίας, της αυτόνομης αυτοκίνησης, των μεταφορών, της υγείας καθώς και της εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας που πρόκειται να βελτιώσουν σημαντικά την καθημερινότητά μας.

Στις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης (Round tables) συμμετείχαν εκπρόσωποι των Operators και των Εταιρειών Υψηλής Τεχνολογίας (Adaptit, OTE Group, NEXANS Group, INTRACOM TELECOM,  Mortek και WIND) όπου παρουσίασαν το όραμα των εταιρειών τους για την ανάπτυξη των εφαρμογών IoT, έξυπνων συσκευών εσωτερικού χώρου, δικτύων και των υπηρεσιών νέας γενιάς, ενώ οι επικεφαλής της FITCE Europe και κρατών μελών της (Γερμανίας και Ιταλίας) παρουσίασαν την εξέλιξη των δικτύων στη χώρα τους και απάντησαν σε επίκαιρες ερωτήσεις.

Κατά την διάρκεια της ημερίδας διεξήχθει “workshop” επίδειξης πρωτότυπων συστημάτων και εφαρμογών ΙοΤ του νέου οικοσυστήματος από τις εταιρείες Adaptit, Iquadrat, Wings και IoTech, smart home από την Mortek και επίδειξη τρισδιάστατης εφαρμογής σε πραγματικό χρόνο από το ερευνητικό κέντρο CERTH της Θεσσαλονίκης.

Οι συμμετέχοντες ανήλθαν στους 200, προερχόμενοι από στελέχη της αγοράς την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα αλλά και πλήθος νέων και φερέλπιδων επιστημόνων ΤΠΕ από τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα της ευρύτερης περιοχής.

Χρυσοί χορηγοί της εκδήλωσης ήταν η ADAPTIT και ο Όμιλος Εταιρειών ΟΤΕ, αργυρός χορηγός η NEXANS, και χάλκινοι οι INTRAKAT, INTRACOM TELECOM, MORTEK, WIND, INTRALOT, OTE Academy και RAYCAP.

 

PRESS RELEASE

The 3rd Technology Forum of Hellenic branch of FITCE (Federation of Telecommunications Engineers of the European Community) was completed successfully on December 12, 2019 at the conference center of Mediterranean Palace Hotel in Thessaloniki, with title:
 “Innovative Services and Technologies in the ICT Sector”
The city’s largest annual event brought together speakers from universities, research institutes and executives from both fixed and mobile operators, as well as high technology companies. Almost 200 participants attended the conference, between them a large number of young ICT scientists from the universities of the wider area.

The latest technological developments and breakthroughs in the field of Information and Communication Technologies (ICT) was covered, as well as the modern trends and challenges that appear in the emerging new environment.

Topics presented include the evolution of wired and wireless networks and their architecture with the advent of 5G, as well as new applications in the sectors of Internet of Things (IoT), smart cities, smart homes, and smart agriculture, autonomous driving, transportation, health, as well as virtual and augmented reality that will greatly improve our daily life.
At the roundtable discussions participated representatives of Operators and High Technology Companies (Adaptit, OTE Group, NEXANS Group, INTRACOM TELECOM, Mortek and WIND) presenting their companies’ vision for developing IoT applications, smart home devices, next generation networks and services, while the leaders of FITCE Europe and its Member States (Germany and Italy) presented the evolution of networks in their country and answered relevant questions.
The congress hosted a workshop with live demonstration of IoT prototype systems and applications of the new ecosystem by Adaptit, Iquadrat, Wings and IoTech companies, smart home appliances by Mortek and a 3D real-time demonstration by the CERTH Research Center in Thessaloniki.
Gold sponsors of the event were ADAPTIT and OTE Group of Companies, silver was NEXANS and bronze were INTRAKAT, INTRACOM TELECOM, MORTEK, WIND, INTRALOT, OTE Academy and RAYCAP.