Συγκεντρώθηκαν τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015 στα γραφεία του Ελληνικού Τμήματος της FITCE οι 5 πλειοψηφίσαντες υποψήφιοι των εκλογών της 14ης Δεκεμβρίου 2015 για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας συστάθηκε το ακόλουθο Διοικητικό Συμβούλιο.