Μετά την παραίτηση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Τμήματος της FITCE κ. Μιχάλη Σακκά, στη Συνεδρίαση της 3ης Μαΐου 2016, τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο καταλαμβάνει ο 1ος επιλαχών των εκλογών της 14ης Δεκεμβρίου 2015, κ. Ιωάννης Σαμαράς.

Ως εκτούτου η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώνεται ως ακολούθως :

Σιδηρόπουλος Κωνσταντίνος, Πρόεδρος

Έξαρχος Παναγιώτης, Γενικός Γραμματέας

Μιχαλόπουλος Παναγιώτης, Γραμματέας Χρηματοοικονομικού

Μπάφας Γεώργιος, Μέλος

Σαμαράς Ιωάννης, Μέλος.